Välkommen till Karlstorp∞

 

Till de södra krafterna,

lär oss att lösa upp motståndet mot det som är.

Lär oss att i sorgen finna acceptansens väg.

Låt oss i varje JA finna oändlig skönhet och kraft.

Lär oss att förvandla våra sår till källor av kraft.

 

Till de västra krafterna,

lär oss intentionens och intuitionens väg. 

Lys upp denna plats av helhet med er kraft och skapa fred inom och bland oss.

Lär oss att acceptera och släppa loss det förgångna.

Visa oss vägen bortom liv och död.

 

Till de norra krafterna,

förfäder, föräldrar och morföräldrar.

Kunskapen från alla som levt före oss.

Viska till oss, låt träden, plantorna och djur prata med oss genom vinden.

Lär oss att läsa och tolka omvärldens tecken.

Lär oss att följa vår väg.

 

Till de öster krafterna,

stora vision.

Ta med oss in i dina världar och visa oss möjligheter i livet som vi aldrig tordes drömma om.

Lär oss visionens väg i smått och stort.

Lär oss att bäras av den.

 

Moder Jord,

vi är en del av dig.

Lär oss att ge så vi kan få.

Visa oss att vi är förbundna med allt och alla och att det inte finns separation.

Lär oss att ta över ansvar för alla varelser, stenvärlden, djurvärlden och plantvärlden.

Lär oss att träda dig i mjukhet och flöd.

 

Fader sol, mormor måne, till alla stjärnor,

visa oss er storhet, er bredd och kraft.

Lär oss att rikta blicken mot den omätbara rymden, som vi också bär inom oss.

Lär oss att uppleva sann tystnad i denna rymd.

Lär oss kärlekens väg.

 

ur "Zum Glück ins Jetzt" ("Till lyckan i nuet") av Martin Brune, översatt av Solveig Berg